Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Brandwerende-kennisevents

7 oktober 2014

Na het drukbezochte Bouwen met Staal-seminar ‘Brandwerende coatings’ op de Nationale Staalbouwdag (2 oktober jl.) dingen drie aankomende kennisevents naar een plaatsje in uw agenda.

Donderdag 30 oktober a.s. is de dag van het Fire Seminar, voor de vijfde achtereenvolgende keer georganiseerd door Kingspan. De lustrumeditie vindt plaats in het nieuwe onderkomen van Efectis in Bleiswijk en zoomt in op borging van de brandveiligheid van de gebouwschil. Inleidingen op dit thema komen van onder meer Rudolf van Mierlo (Efectis Nederland), Fred Hart (IFV en Brandweer Amsterdam Amstelland) en Richard Oets (Delta Lloyd). Daarnaast is een live-test van de brandwerendheid van Kingspan-isolatiematerialen geprogrammeerd.

Eveneens op 30 oktober (dat wordt nog lastig kiezen) staat weer een nieuwe aflevering van de cursus Hallenbouw in staal op de rol. Tijdens deze praktijkcursus van SBRCURnet en Bouwen met Staal belicht Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal) de consequenties van veranderde Bouwbesluit-eisen voor het ontwerpen en bouwen van hallen met een staalconstructie. Hij gaat daarbij vooral in op de deels versoepelde WBDBO-eisen. Zo mag een nieuwe hal of halcompartiment nu tót 2.500 m2 groot zijn zónder dat WBDBO-eisen nodig zijn. In het oude Bouwbesluit lag de grens bij 1.000 m2. Voor bestaande industriehallen blijft deze grens ongewijzigd (3.000 m2).

Ook van SBRCURnet, maar dan in samenwerking met Stichting Hoogbouw is de bijeenkomst Brandveiligheid in Hoge Gebouwen. Tijdens deze middag op 20 november in Rotterdam wordt de langverwachte Handreiking Brandveiligheid in hoge gebouwen gepresenteerd. De handreiking biedt opdrachtgevers, ontwerpers en toetsende instanties een leidraad voor het gezamenlijk vaststellen van de brandveiligheid van gebouwen boven 70 m. Voor deze gebouwencategorie geeft het Bouwbesluit 2012 geen eisen. De Handreiking is geen vervangende wetgeving, het heeft een privaatrechtelijke status. Voorgenomen maatregelen en voorzieningen dienen daarom altijd wel aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd. Maar de kans op acceptatie is groot, want een visie en aanpak volgens de Handreiking wordt mede onderschreven door Rijksoverheid, gemeenten, brandweer en brandveiligheidadviesbureaus die elk hun bijdragen aan de publicatie hebben geleverd.

  • Foto: woon-/werkgebouw Montevideo, Wilhelminapier, Rotterdam (Mecanoo Architecten).
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey