Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Ontwerp-norm voor sprinklerinstallaties voor commentaar

19 mei 2017

Nog tot 1 augustus a.s. kunt u commentaar leveren op het ontwerp van NEN 1073. Deze norm dient als aanvulling op de (eveneens in het Nederlandse vertaalde) Europese norm NEN-EN 12845 voor ontwerp, installatie en onderhoud van automatische sprinklerinstallaties. De NEN-EN 12845 bevat de basiseisen, de NEN 1073 levert de aanvullende eisen.

Het normontwerp voorziet in de herziening van de bestaande NEN 1073 uit 2010. Voornaamste aanleiding voor de revisie vormt de publicatie, in 2015, van de nieuwe NEN-EN 12845.

Bij de herziening heeft de Normcommissie Blusinstallaties van het NEN nauw samengewerkt met het Deskundigenpanel van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Dit heeft geresulteerd in opname van een groot aantal besluiten en interpretaties van het deskundigenpanel in het normontwerp. Ook zijn NTA 8073-1 ‘Bepaling van middellijnen van armpijpen bij grote doorstroomhoeveelheden’ en NTA 8073-2 ‘Eisen voor toepassing van thermoplastische spanplafonds in gesprinklerde gebouwen’ opgenomen. Deze beide richtsnoeren dateren van 2011.

Het is de bedoeling dat NEN-EN 12845:2015 en de vernieuwde NEN 1073 straks een hecht duo vormen, zoals 12845:2009 en 1073:2010 dat waren. Daarom heeft het NEN de nieuwe Europese norm en het aanvullende Nederlands norm-ontwerp in één document gevoegd voor becommentariëring op www.normontwerpen.nen.nl. In het document zijn de NEN 1073 en de wijzigingen hierop herkenbaar aan geel gemarkeerde kaders.

  • Voor nadere inlichtingen over de norm en het normproces kunt u terecht bij ing. Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, telefoon (015) 2 690 367 of e-mail marc.mergeay@nen.nl.
  • Foto: Bavel Brandbeveiliging.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey