Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Jelmer Feenstra wint IFV-VVBA-scriptieprijs 20163 november 2016

Met zijn thesis ‘FDS-2-Abaqus, a two-way CFD-FEM coupling' heeft Jelmer Feenstra, student aan de TU Eindhoven, de IFV-VVBA-scriptieprijs 2016 in de wacht gesleept. Hij heeft de prijs vandaag in ontvangst genomen, op de slotdag van het 9e Nationaal Congres Fire Safety & Science in Arnhem.

De winnende scriptie handelt over de gelijktijdige simulatie van de thermische en mechanische respons van constructies bij brand. ‘Een origineel en vernieuwend onderwerp waarvoor veel belangstelling bestaat’, aldus juryvoorzitter Paul Verlaan (Wetenschappelijke Raad Brandweer), ‘Daarbij is er veel behoefte aan beter inzicht in de interactie tussen thermische en mechanische respons van constructies.’

Bij fire (safety) engineering is het vooralsnog gebruikelijk om uitsluitend de thermische respons van gasmassa en constructie te simuleren, de mechanische respons van de constructie blijft buiten beschouwing (CFD). Bij structural engineering gebeurt dikwijls het omgekeerde: wél de mechanische, niet de thermische respons (FEM). Het gelijktijdig simuleren van thermische en mechanische respons (CFD-FEM), rekening houdend met de onderlinge beïnvloeding, komt maar zelden voor. ‘Dit onderzoek toont aan dat een dergelijke tweeweg-koppeling fundamenteel noodzakelijk is; de interactie is van groot belang’, meent de jury.

De studie is volgens de jury bovendien een goede opstap naar wetenschappelijk vervolgonderzoek. Hierin dient wel plaats te worden ingeruimd voor experimentele validatie, zo luidt de aanbeveling. ‘Ander sterk punt van de scriptie’, vindt de jury, ‘is het concrete karakter van de tweeweg-koppeling door middel van een script dat de communicatie tussen de verschillende modellen regelt.’ Dit script is ook onderdeel van de scriptie.

De scriptieprijs is dit jaar voor de vijfde maal uitgeschreven door IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) en VVBA (Vereniging van Brandveiligheid Adviseurs) als waardering voor bachelor- en masterscripties die gewijd zijn aan brandveiligheid. Deelname staat open voor studenten aan onderwijsinstellingen in het Nederlands-Vlaams taalgebied.

Ditmaal werden in totaal 12 inzendingen ontvangen. Van dit dozijn werden drie scripties voor de prijs genomineerd. Winnaar Jelmer Feenstra strijkt niet alleen met de eer, hij toucheert tevens een prijzengeld van € 1.200 ter besteding aan een cursus, studieboek of studiereis of een ander leerzame activiteit die verband houdt met Fire Safety Engineering.

De winnende scriptie en de ander twee genomineerde scripties zijn hieronder als PDF te downloaden:

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey