Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

CE-markering en private kwaliteitsborging

5 juni 2015

13 Mei jl. is de ministerraad akkoord gegaan met het voorstel van minister Blok voor de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’. Het voorstel ligt nu voor advies bij de Eerste Kamer (zie ook het onderstaande nieuwsbericht van 18 mei jl.). Naar verwachting treedt de wet volgend jaar in werking. Vanaf dat moment mogen ook private ondernemingen, zoals aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus, de kwaliteit van bouwwerken beoordelen en bewaken. Welke rol kan de (product)informatie bij bouwproducten met CE-markering spelen in deze private kwaliteitsborging? CE- en bouwkwaliteitsadviseur dr.ir. C.C.A.M. (Casper) van den Thillart, voorheen werkzaam bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en VROM, geeft de antwoorden op deze vraag in het Rapport deel A en B, CE-markering en Private kwaliteitsborging.

Na behandeling van de eisen voor toepassing van CE en enkele pilots concludeert Van den Thillart dat CE tezamen met de vereiste aansluitdocumenten inderdaad in een beperkt aantal gevallen kan dienen als kwaliteitsborgingsinstrument. Het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK) voegt toe dat hierbij altijd lokale aspecten moeten worden beoordeeld, door een terzake kundige persoon. Ook Van den Thillart voert dit item op in zijn advies om bij componenten met een relatief zwakke borging vanuit het product tevens toezicht op de bouwplaats uit te voeren. Verder bepleit Van den Thillart de samenstelling van een toolbox met daarin de diverse instrumenten of onderdelen daarvan voor de kwaliteitsborging. Ook bestaande hulpmiddelen, zoals praktijkrichtlijnen en SBR-referentiedetails, kunnen in deze toolbox worden opgenomen. Testmethoden voor de technische duurzaamheid van bouwwerken, bedoeld voor borging van blijvende prestaties, moeten een positie krijgen in de private kwaliteitsborging, vindt Van den Thillart. Het gaat immers niet alleen om de kwaliteit bij oplevering, maar ook om het goede functioneren van het bouwwerk op de langere termijn.

In de powerpointpresentatie Kwaliteitsborgingsinstrumenten op basis van CE-markering geeft Van den Thillart uitleg over de positie en werking van CE en over de conclusies in het rapport.

  • Het voorstel voor de Wet kwaliteitsborging is nog niet openbaar. Wel heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken onlangs een document uitgebracht met (op hoofdlijnen) de publieke opmerkingen op de in juni 2014 gepubliceerde consultatieversie van het wetsvoorstel en de ministeriële reacties en acties hierop. Document en consultatieversie tezamen geven een betrouwbare impressie van het wetsvoorstel zoals dit nu in bij de Raad van State in behandeling is. Beide publicaties zijn hier te vinden (www.stichtingibk.nl)
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey