Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

After Grenfell

De eerste sessie op donderdag 7 maart a.s is ‘stijf uitverkocht’. Maar woensdag 20 maart óf dinsdag 23 april §kunt u nog een plekje bemachtigen bij de NEN-studiedag ‘Brandveiligheid gevels’. De bijeenkomst bij de Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein is volledig gewijd aan het brandveilig ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwgevels, uiteraard ook in relatie tot wat zich daarachter bevindt.

Actuele aanleiding voor de studiedag is de lopende inventarisatie door de Nederlandse gemeenten van mogelijk risicovolle gevels en gebouwen, zowel in privaat als gemeentelijk eigendom. De inventarisatie is aangewakkerd door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken per brief van 30 november 2018 en vormt een van de gecoördineerde landelijke reacties op de fatale brand in de Grenfell Tower in Londen, 14 juni 2017.

Wico Ankersmit, het gezicht van de Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland, is gestrikt als dagvoorzitter. Hij belicht het doel van de dagvullende bijeenkomst en staat stil bij de verantwoordelijkheden en verantwoordelijken voor de brandveiligheid van het gebouw, de gevel in het bijzonder. Nico Scholten (Expertisecentrum Regelgeving Bouw, ERB) is aangetrokken voor het inzicht in theorie en relevante bouwregelgeving: wat is een gevel en wat zijn de eisen aan brandgedrag en de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag?

De werking van de nieuwe BZK-risicotool Brandveiligheid Gevels wordt uit de doeken gedaan door Rudolf van Mierlo (DGMR). Victor Termijn (Gemeente Rotterdam) deelt ervaringen en tips voor het gebruik van de Rotterdamse risicotool. Deze tool wordt sinds mei vorig jaar binnen de gemeente Rotterdam ingezet bij de inventarisatie en analyse van de brandveiligheid van gebouwgevels. De gemeentelijke tool heeft gediend als basis voor de BZK-tool.

Het complete programma met alle onderwerpen en sprekers vindt u hier.

Het initiatief tot de studiedag komt van de werkgroep ‘Brandveiligheid gevels’, waarin 21 organisaties en bedrijven zijn vertegenwoordigd. Vanuit dit collectief opereren BBN (Brandveilig Bouwen Nederland), DGMR, ERB, VMRG, NEN en Bouwen met Staal als medeorganisator en -promotor.

De studiedag is vooral een ‘must visit’ voor bouwtoezichtmedewerkers, eigenaren en beheerders van gebouwen, architecten, (brandveiligheids)adviseurs, aannemers en leveranciers. De kosten van deelname bedragen € 195 per persoon. U kunt zich hier inschrijven.

  • Foto’s: Graafschap College, Doetinchem (architectuur: architectenbureau cepezed, constructief ontwerp: IMd Raadgevende Ingenieurs, staalconstructies: Klein Poelhuis Konstruktie, weervaststalen voorzetgevels: Metadecor, © cepezed | Lucas van der Wee).
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey