Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS


Verzekeraars: ‘Brandveiligheid huishoudens met kinderen vraagt om aandacht’

2 november 2018

Het aantal brandclaims van verzekerden op de particuliere inboedel- en opstalverzekering is in 2017 met zeven procent gedaald. Dat staat in de Risicomonitor Woningbranden van het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland. Mogelijke hoofdoorzaak van de daling is dat de grote pieken in schademeldingen als gevolg van bijvoorbeeld storm en onweer het afgelopen jaar uitgebleven. Verzekerden tussen de 38 en 56 jaar, vaak met een gezin, blijken gemiddeld twee keer zo veel een brandclaim bij hun verzekeraar in te dienen. Aandacht voor brandveiligheid bij gezinnen met (jonge) kinderen blijft daarom geboden, aldus de verzekeraars.

In 2017 noteerde het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond 95.964 claims op de inboedel- en opstalverzekering waarbij brand de oorzaak was. Dat is zeven procent minder dan in 2016. ‘Naast oud en nieuw waren er weinig uitschieters in 2017’, vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. ‘De ervaring leert dat stormen met onweer vaak zorgen voor veel brandclaims, maar die zijn vorig jaar gelukkig uitgebleven.’

Voor de eerste keer is het aantal brandclaims per leeftijd in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat polishouders binnen de leeftijdsgroep 38 tot 56 jaar twee keer zoveel brandclaims indienen dan in andere leeftijdscategorieën. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij deze leeftijdsgroep vaak sprake is van een gezinssituatie met (jonge) kinderen. ‘Wij richten ons met voorlichting al jaren onder andere op gezinnen. Met het thema ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’ voeren we deze hele maand in het kader van de brandpreventieweken landelijk campagne om specifiek ouders van jonge kinderen bewust te maken hoe ze (thuis) brandveiligheid kunnen verbeteren. Mooi om te zien dat de cijfers uit de Risicomonitor onze keuze voor deze doelgroep ondersteunen’, reageert Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland.

De daling van het aantal claims voltrok zich in nagenoeg alle provincies in ons land. Oost-Nederland is net als vorig jaar koploper in brandclaims. Tot dit gebied worden gerekend Overijssel (22,1 claims per 1.000 huishoudens) en Drenthe (17,7). De grootste daling is opgetekend in Limburg. Hier is 19,2 procent minder claims ingediend op de inboedel- en opstalverzekering met brand als oorzaak. In Zeeland is het minst geclaimd (8,1 claims per 1.000 huishoudens), gevolgd door Flevoland en Friesland (beide 8,7).

Aan de hand van brandclaims kunnen de verzekeraars in kaart brengen wanneer en waar er vaak branden in en om de woning plaatsvinden, zowel kleine branden (met schroeischades) als grote. De brandweer gebruikt de informatie uit claims en de Risicomonitor en de resultaten van eigen brandonderzoek om gericht publieksvoorlichting te geven. Concrete tips om thuis eenvoudig de brandveiligheid te verbeteren, staan op www.brandweer.nl/brandveiligheid.

  • Illustratie: Brandweer Nederland.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey