Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

4a2: Bepaling van kritieke staaltemperatuur van
kolommen bij verhitting volgens standaardbrandkromme – handmethode

Het bepalen van de kritieke staaltemperatuur van kolommen kan met het pull down menu van 4a1, met het downloadbare Excel-spreadsheet óf met de hieronder behandelde, handmatige methode. De methode wordt verduidelijkt met een voorbeeld. De achtergronden van de methode zijn te vinden in Kolommen volgens NEN-EN 1993-1-2

Kritieke temperatuur van kolommen

De kritieke temperatuur van centrisch belaste kolommen is af te lezen uit tabellen, voor de staalsoorten S235, S275 (voor buizen),
S355, S420 en S460.

Toelichting tabellen
In de bovenste regel van elke tabel staat de parameter μpl. Dit is de plastische benuttinggraad μpl : de normaalkracht op de kolom bij brand Efi gedeeld door de plastische normaalkracht bij 20°C A·fy .
In de linkerkolom van elke tabel staat de parameter. Dit is de relatieve slankheid zoals gebruikt voor de berekening bij 20 °C, eventueel gecorrigeerd met de gereduceerde kniklengte die bij brand in rekening wordt gebracht.
De methode geldt voor profielen waarvoor bij brand een doorsnedeklasse  1, 2 of 3 geldt.

Hier vindt u de tabellen als downloadbare PDF-documenten.

S235  S275S355S420S460

Voorbeeld
• gegeven
- vierkante buis 120x120x10 mm; staalsoort S275; A = 4057 mm2; i = 43,8 mm;
- kolom draagt 3 kantoorverdiepingen en het dak, 3,6x3,6 m2;
- permanente vloer- en dakbelasting Grep = 5,0 kN/m2;
- veranderlijke vloerbelasting Qrep = 4,0 kN/m2 met ψ = 0,3;
- veranderlijke dakbelasting Qrep = 0,56 kN/m2 met ψ = 0,0.

• gevraagd
wat is de kritieke staaltemperatuur θa;cr voor de kolom op de begane grond?

• oplossing
1. centrische normaalkracht bij brand is Efi = (4· 5,0 + 3·4,0·0,3 + 0,56·0,0)·3,62= 306 kN.
2. benuttinggraad μpl = Efi / (A·fy) = 306 / (4057·275·10-3) = 0,27.
3. gereduceerde kniklengte Lcr = 0,5 · 3600 = 1800 mm.
4. relatieve slankheid

met slankheid

en grensslankheid

5. lees af in de tabel van S275 voor μpl = 0,27 en = 0,47: θa;cr = 631 ˚C.
6. controleer of de doorsnedeklasse 1, 2 of 3 is: c/t = (b – 2t – 2r)/t = (120 – 2·10 – 2·25)/10 = 50/10 = 5, hetgeen ≤ 33ε = 33·0,79 = 26 is (voorwaarde voor klasse 1). Het profiel voldoet bij brand aan klasse 1 en de methode mag worden toegepast.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey