Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

‘CE-teken’ voor brandwerend glas

Voor het glas in een brandwerende pui is het CE-teken sinds 2007 verplicht. De diverse Europese normen voor glas (EN 14179-2, EN 14321-2, EN 14449 en EN 1279-2) zijn geharmoniseerd (tot ‘hEN’), ná publicatie in het Official Journal van de Europese Unie in 2005.

Sinds 2006 (9 maanden na publicatie) hebben de afzonderlijke EU-staten hun nationale voorschriften aangepast en is gebruik van het CE-merkteken (op vrijwillige basis) toegestaan. In dat jaar mochten producten zowel een nationale markering als de CE-markering hebben. Sinds 2007, 21 maanden na publicatie, zijn alle ‘oude’ nationale normen teruggetrokken (‘Date of Withdrawal’).

In 2011 maakt de CPD (Construction Product Directive) plaats voor de CPR (Construction Product Regulation). Dan moet bij het CE-merk een document zijn gevoegd over de toepassingsmogelijkheden van het product per land, volgens de daar geldende bouwregelgeving.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey