Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Sprinklernormen

22 december 2010

Het NEN heeft de Nederlandse vertaling van NEN-EN 12845:2004 gepubliceerd, de Europese norm voor sprinklerinstallaties. De titel laat in één zin weten waarvoor de vertaalde norm bestemd is: ‘Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud’. De norm geeft de richtlijnen voor de aanleg van watervoorzieningen voor de sprinkler, de aanleg en beproeving van de installatie, de bijbehorende bouwkundige detaillering en het onderhoud. Daarnaast worden de eisen en adviezen voor reparatie, uitbreiding of andere aanpassingen geleverd. De norm dekt uitsluitend de sprinklertypen uit EN 12259-1 af. Watersproei- of ‘deluge’-installaties behoren niet tot het toepassingsgebied. Ook sprinklers op bijvoorbeeld schepen en in vliegtuigen vallen buiten de boot; het draait in NEN-EN 12845 alleen om gebouwen.
Bij de vertaling van de Europese norm is wijzigingsblad A2 uit 2009 meegenomen. Als aanvulling op de vertaling is NEN 1073:2010 uitgebracht. Deze norm maakt het mogelijk een hoger veiligheidsniveau vast te stellen, zoals gebruikelijk in de Nederlandse praktijk. Hiertoe zijn in de 1073 onderdelen verwerkt van de VAS (Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties) en van memoranda en aanpassingen
Vanwege de innige onderlinge band, worden NEN-EN 12845 en NEN 1073 als combinatie-uitgave aangeboden.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey