Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Eurocode-proof

16 november 2010

Toetsing geïntegreerde ligger, het Excel-rekentool van Bouwen met Staal, is geheel aangepast aan de Eurocodes. De vorige editie (1.3) is nog wel bruikbaar, maar gebaseerd op de TGB 1990. Deze normenserie wordt straks niet meer aangestuurd vanuit het binnenkort gewijzigde Bouwbesluit. De nieuwe versie 2.0 is na aanmelden gratis te downloaden van www.bouwenmetstaal.nl

Met Toetsing geïntegreerde ligger kan de constructief ontwerper eenvoudig de sterkte en stijfheid toetsen van IFB-, SFB- en THQ-liggers, geïntegreerd met kanaalplaatvloeren.

Naast ‘kamertemperatuur’ kan het programma ook de draagkracht van de ligger bij brand bepalen. Met behulp van de rekenresultaten is gemakkelijk vast te stellen of de ligger voldoet aan de brandwerendheidseis óf dat aanvullende bescherming nodig is. Mogelijke maatregelen hiertoe zijn een brandwerend betimmering, bespuiting of coating. Indien de extra bescherming noodzakelijk is – bij THQ voor 60 minuten brandwerendheid of meer, bij IFB en SFB doorgaans voor 90 minuten of meer – dan geldt dat uitsluitend voor het onderste deel van de onderflens dat onder de kanaalplaatvloer uitsteekt. De andere liggerdelen worden omgehuld door het beton van de vloer en niet direct aan de brand blootgesteld.

 

De brandberekeningsmethode van het programma is gebaseerd op een realistische, niet-uniforme verdeling van de temperatuur in de ligger tijdens brand. Het draagvermogen van de ligger bij brand wordt bepaald aan de hand van de temperatuurontwikkeling op karakteristieke punten in de liggerdoorsnede (1, 2, 3 (en 4) in de tekening).

De rekenmethode en het rekenprogramma zijn gecontroleerd en goedgekeurd door Efectis Nederland en de Technische Commissie 3 ‘Brandveiligheid staalconstructies’ van de vereniging Bouwen met Staal. Een uitgebreide toelichting op de rekenmethode is te vinden in de Bouwen met Staal-publicatie Technisch Dossier 2 – Vloeren van kanaalplaten met geïntegreerde stalen liggers

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey