Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Praktijk van brandveiligheid: niet zo↑

maar zó↓

11 november 2010

‘Hoe kunnen we de brandveiligheid van onze gebouwen daadwerkelijk verbeteren?’ Dat is de vraag die het BBN-congres 2010 – op 18 november a.s. in Wageningen – voorlegt aan haar deelnemers: gebouweigenaren en –beheerders, architecten, aannemers, verzekeraars, brandpreventisten en andere professionals die direct te maken hebben met de brandveiligheid van gebouwen. Zelf hoeven de toehoorders de antwoorden niet (direct) te formuleren. Daarvoor heeft BBN (Brandveilig Bouwen Nederland) een gevarieërde voordrachtenserie geprogrammeerd. Gerenommeerde deskundigen spreken zich uit over de ‘hot items’ van bouwkundige brandpreventie per fase van een gebouw: ontwerpen, bouwen en gebruiken. Het faseoverstijgende congresthema luidt ‘Praktijk van brandveiligheid’.

  • Het congresprogramma vindt u hier. Aanmelden kan hier.
  • Cartoon: BBN.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey