Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Noodzaak van ontruimingsoefening op tafel

1 november 2010

De zorgcentra in ons land hebben eigenlijk allemaal wel een ontruimingsplan, maar van een ontruimingsoefening komt ‘t dikwijls niet. Slechts 57% van de ziekenhuizen en 53% verzorgingshuizen houden jaarlijks een oefening. Dat constateert de Brandwonden Stichting na een recente steekproef binnen de zorgsector. Een derde van de ondergevraagde medewerkers meent dat ze, ondanks het aanwezige ontruimingsplan, niet in staat zullen zijn om bij brand of een andere calamiteit de patiënten en cliënten veilig het gebouw uit te helpen. Terwijl juist personeel in de zorg – zo stelt de Brandwonden Stichting – voldoende bedreven moet zijn in ontruimen; de mensen in het gebouw zijn vaak volledig van hen afhankelijk. Nu is het niet ondenkbaar dat zorginstellingen opzien tegen de evacuatie van hun hulpbehoevende inwoners. Bovendien is het lastig om alle medewerkers bij de oefening te betrekken. In die gevallen biedt Veiligheidsregio Utrecht ‘Eerste Hulp bij Ontruimen’. Met deze oefenset kunnen bedrijfhulpverleners en medewerkers van de zorginstelling een ontruimingsoefening op tafel naspelen. De ‘table top’ oefening is géén vervanger van de echte ontruimingsoefening, maar wel een vlotte en efficiënte methode om medewerkers bewust te maken van hun taak en van de noodzakelijke vaardigheden bij een ontruiming. De komende weken verspreidt de brandweer de oefensets onder de zorgcentra in de gehele provincie Utrecht. De actie wordt gehouden in het kader van de Nationale Brandpreventieweken die op 1 oktober van start zijn gegaan.

  • De actie van de Veiligheidsregio Utrecht wordt ondersteund door www.eerstehulpbijontruimen.nl. Op deze website zijn de materialen en documenten van de oefenset te downloaden.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey