Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Productontwikkelingen en gebruikerservaringen opgetekend in herziene richtlijn brandwerende coatings

25 oktober 2010

Het groeiend aantal toepassingen in projecten laat zien dat de Nederlandse ontwerp- en bouwpraktijk brandwerende coatings inmiddels hebben omarmd als doeltreffend en doelmatig middel voor het verhogen van de brandwerendheid van staalconstructies. Dat zit ‘m in de aanhoudende verbeteringen en innovaties van coatingproducten en van applicatiemethoden en -technieken. Maar ook in de Kwaliteitsrichtlijn Applicatie Brandwerende Coating, die deze maand als herziene uitgave bij Bouwen met Staal is verschenen. Met praktische richtsnoeren en aanbevelingen voor elke toepassingsfase – van projectspecificatie en applicatie tot en met inspectie – biedt deze publicatie de ontwerper en applicateur houvast bij het correct gebruik van brandwerende coatings. En de toetsende instantie heeft in de richtlijn een eenduidig instrument voor controle en goedkeuring van brandwerend gecoate constructies. Juist de behoefte bij brandweer en bouwtoezicht aan inzichtelijke adviezen voor de inspectie vormden de aanleiding voor de eerste druk van de Kwaliteitsrichtlijn, begin 2003. De publicatie kwam tot stand in nauwe samenwerking met leveranciers en de gemeente Rotterdam. Al snel werkte de uitgave zich in deze gemeente op tot voorwaardelijk toepassingsdocument. Inmiddels wordt de richtlijn ook in andere gemeenten op grote schaal ter hand genomen. De ‘state of the art’ in brandwerende coatings en de ervaringen in het werken met de editie 2003 zijn verwerkt in een vernieuwde uitgave 2010. De herziening is het product van samenwerking met de Productwerkgroep Brandwerende Coatings van BBN (Brandveilig Bouwen Nederland). Net als zijn voorganger, wordt de nieuwe editie van de Kwaliteitsrichtlijn warm aanbevolen door COBc, het Centraal Overleg Bouwconstructies.

  • De richtlijn is hier gratis te downloaden.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey