Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

In de herkansing

11 oktober 2010

Stel, je hebt een brandmeldinstallatie, maar het bijbehorende certificaat ontbreekt. Je bent het kwijt, het is verlopen (ouder dan 1 jaar) of het is nooit uitgereikt. Maar in bepaalde gevallen is zo’n certificaat vereist volgens het Gebruiksbesluit en de brandweer kan er in alle gevallen om vragen. ‘Certificatie bestaande brandmeldinstallaties’ biedt dan uitkomst. Deze nieuwe publicatie van CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) laat gebouwbeheerders bij bedrijven en instellingen weten hoe ze de (hernieuwde) certificatie van de brandmeldinstallatie kunnen regelen. Het tweede deel van de uitgave bevat de voorwaarden – termijnen, procedures en technische eisen – voor het certificeren van bestaande installaties. Dit deel is dan ook meer gericht op de certificatie- en inspectie-instellingen en de branddetectiebedrijven. De gehele inhoud sluit aan op de CCV-regeling Brandmeldinstallaties 2002. Aan de nieuwe publicatie hebben deskundigen meegewerkt van onder meer Uneto-VNI, RGD, NVBR en VNO-NCW.

  • De uitgave is sinds 1 oktober 2010 gratis te downloaden van www.hetccv.nl Een overzicht van alle CCV-regelingen voor brandmeldinstallaties vindt u hier
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey