Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Brandveiligheid kinderopvang in PDF-formaat

27 september 2010

De belangenvereniging van ouders in de kinderopvang BOink en de Stichting Consument en Veiligheid hebben de handen ineengeslagen om de brandveiligheid van kinderdagverblijven hoger op de agenda te krijgen van medewerkers, ouders én kinderen. De samenwerking kreeg 15 september jl. zijn beslag: drie digitale voorlichtingsuitgaven, één voor elke doelgroep, en een checklist voor iedereen. Zowel voor de medewerkers van het dagverblijf als voor de ouders is een PDF beschikbaar met antwoord op veelgestelde vragen. De versie voor de ouders behandelt een tiental vragen die doorgaans uit ouderlijke bezorgdheid opwellen, zoals ‘De vluchtwegen zijn geblokkeerd; bij wie moet ik dit aankaarten? en ‘Zijn opvanglocaties verplicht om rookmelders op te hangen?’ De variant voor de medewerkers is omvangrijker. Hierin wordt uitgebreid antwoord gegeven op 40 vragen op het gebied van wet- en regelgeving, ontruimingsplan en -oefening, bedrijfshulpverlening, veilig vluchten, brandblusmiddelen, brandveilige versieringen en opslag, en verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid. ‘Samen leren over brandveiligheid’ heet de PDF met diverse didactische voorbeelden om brandveiligheid bij kinderen onder de aandacht te brengen. Van spelletjes, boeken en liedjes tot en met het bezoek van de brandweerman of een ontruimingsoefening. De samenwerking tussen BOink en Consument en Veiligheid komt voort uit een initiatief van VROM. Onder meer NVBR had zitting in de begeleidende klankbordgroep.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey