Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Nieuwe model-brandbeveiligingsverordening tijdelijk en terughoudend

11 augustus 2010

Waarschijnlijk op 1 oktober a.s. treedt de Wet Veiligheidsregio's in werking. De wet vervangt (onder meer) de Brandweerwet uit 1985. Daarmee komt ook de huidige brandbeveiligingsverordening, gebaseerd op de Brandweerwet, van rechtswege te vervallen. Bij de Wet Veiligheidsregio's is een AMvB voorzien, bestemd voor het brandveilig gebruiken van alle ruimten (exclusief 'bouwwerken') die voor mensen toegankelijk zijn. Deze AMvB gaat de plaats innemen van de verordening, maar is pas in de loop van volgend jaar van kracht. Ook ontbreekt in de Wet Veiligheidsregio's het relevante overgangsrecht. Gemeenten dienen daarom een nieuwe, tijdelijke brandbeveiligingsverordening in het leven te roepen. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) stelt hiertoe een nieuwe model-brandbeveiligingsverordening beschikbaar, aangepast aan de nieuwe wet en aan de Dienstenrichtlijn. Vanwege de korte geldigheidsduur heeft het model een terughoudend karakter. Een pdf van het model is gratis te downloaden van de VNG-website.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey