Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Database brandonderzoek in gebruik

22 juni 2010

De oorzaken van brand, het verloop van brand, de effectiviteit van preventiemaatregelen, de doelmatigheid van repressief optreden. Van onderzoek naar branden kan de brandweer in meerdere opzichten veel opsteken. De kennisvergaring verloopt straks een stuk gemakkelijker door de komst van de database brandonderzoek van NIFV, NVBR en zes pilot-regio's. In de database zijn over enige tijd alle relevante gegevens uit onderzoek naar branden en andere calamiteiten bereikbaar voor elke brandweerfunctionaris, bijvoorbeeld voor het schrijven van rapporten of het maken van statistieken. Hoewel exclusief voor de brandweer, zijn Bouwen met Staal en de Technische Commissie 3 Brandveiligheid in gesprek met de uitgevers over de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de wetenswaardige onderzoeksdata voor staal. Daartegenover stellen Bouwen met Staal en TC 3 hun expertise beschikbaar voor beantwoording van staalgerelateerde vragen. Op dit moment wordt de database gevuld door de pilot regio's brandweer Amsterdam-Amstelland, regio Midden-West Brabant, veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, gemeentelijke brandweer Enschede, veiligheidsregio Haaglanden en veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De database maakt deel uit van het NVBR-Programma Verbeteren Lerend Vermogen Brandweer, gericht op het vergaren, delen en borgen van brandveiligheidskennis. Een ander onderdeel van het programma is Innovatie(s) buitenaanval. Met een studie naar de alternatieven voor de binnenaanval geeft dit project gehoor aan de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar aanleiding van 'De Punt'. Een eerste evaluatie van de werking en het gebruik van de database staat gepland voor 22 juni.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey