Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Bouwstenen voor brandweer nieuwe stijl

11 juni 2010

'De brandweer moet veranderen, van repressief en afwachtend tot preventief en pro-actief.' Dat is – kort samengevat – de strategische aanbeveling van de Raad van Regionale Commandanten (RRC) van de NVBR voor de werkwijze van de Nederlandse brandweer in de toekomst. Het advies volgt uit twee jaar durend onderzoek naar bestaand en gewenst brandweerbeleid, uitgevoerd door een RCC-projectgroep van brandweermensen uit verschillende regio's en met verschillende achtergronden. De onderzoeksresultaten werden 24 maart jl. gepresenteerd tijdens het congres 'Brandweer over morgen'. Het RCC bepleit een vernieuwde brandweerorganisatie die zich veel meer bezighoudt met brandpreventie en hiertoe de samenwerking aangaat met andere organisaties. Bijvoorbeeld met gemeentelijke instellingen, woningcorporaties en verzekeraars voor meer voorlichting over brandpreventie aan particulieren. Of met opdrachtgevers, architecten en adviseurs in de ontwerpfase van bouwprojecten, om mee te denken en te adviseren over de brandveiligheid van het gebouw. Alleen brandbestrijding is niet afdoende om het aantal branden en de omvang en ernst van schade en ongevallen door brand terug te dringen, vindt het RRC. De bevindingen van de onderzoekers zijn vastgelegd in het boek 'Brandweer over Morgen'. Staatssecretaris van BZK, Ank Bijleveld ontving tijdens het congres het eerste exemplaar uit handen van de voorzitter Veiligheidsberaad, Thom de Graaf. De NVBR-publicatie doet verslag van de analyses van (f)actoren die het hedendaagse beleid van de brandweer beïnvloeden en levert de elementen en voorwaarden voor een toekomstig brandweerbedrijfsmodel. Aansluitend schetst het boek het strategisch perspectief (waar kan de brandweer staan in 2015?) en de gevraagde acties (wat moet de brandweer tot 2015 doen om daar te komen?). Naast preventie en samenwerking vormen risicodifferentiatie en toepassing van technologie de uitgangspunten voor de actieagenda. Het RCC wil zelf een hoofdrol gaan vervullen in het uitstippelen van de nieuwe koers.

  • Het boek 'Brandweer over Morgen' is als PDF gratis te downloaden van www.nvbr.nl
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey