Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

'Bouwdeskundigen kunnen niet zonder kennis van brand'

31 mei 2010

'Brandprofessionals kunnen niet zonder kennis van bouwkunde, bouwdeskundigen niet zonder kennis van brand'. Dat stelde ir. Ynso Suurenbroek op 20 mei jl. tijdens zijn intreerede als lector 'Brandveiligheid in de bouw' aan hogeschool Saxion in Deventer. 'Studenten van bouwgeoriënteerde opleidingen moeten meer weten over brandveiligheid, brandverloop en de wisselwerking tussen brand en gebouw. Maar ook de praktiserende architecten, constructeurs, installatietechnici en andere beroepsgroepen binnen de bouw'. Suurenbroek werd op 1 september 2009 als lector aangesteld, onder meer vanwege zijn expertise in brandtechnische vraagstukken. Het lectoraat gaat onafhankelijk en praktisch onderzoek doen naar brand en brandprocessen in grotere en meer complexe gebouwen. Voor die gebouwen is de urgentie het hoogst, zo meent het lectoraat, vanwege de toepassing van grote constructies en nieuwe materialen met een minder bekend rook- en brandgedrag. Het onderzoek wordt uitgevoerd door docenten en studenten aan het Saxion en een groot aantal andere hogescholen binnen de Hoger Onderwijs Groep Bouw & Ruimte. Ook private partijen gaan in het onderzoek participeren. De nieuw vergaarde kennis wordt beschikbaar gesteld aan de bouwpraktijk en ingebed in de leerprogramma's van onder meer Bouwkunde, Civiele Techniek, Stedenbouwkundig Ontwerpen en Facility Management van de hogescholen. Het lectoraat wil uitgroeien tot het loket van alle brandveiligheidsvraagstukken in de bouw en het platform voor het uitwisselen van kennis, inzicht en ervaring. SBR heeft het lectoraat opgezet, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Samen met VROM (RGD) levert BZK vier jaar lang een bijdrage in de kosten. Andere financiële input komt van Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid, Verbond van Verzekeraars, Vereniging van Brandveiligheid Adviseurs, Stichting Kennis Transfer Bouw en de bedrijven AFG-Group, Rockwool en Vetrotech Saint-Gobain Benelux. Naast SBR is het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid partner in het lectoraat.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey