Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

FSE maakt school

20 mei 2010

Het toepassen van Fire Safety Engineering (FSE) vraagt van toetsers bij brandweer en bouwtoezicht om een omslag in het denken: van regelgericht naar risicogericht. Handvatten voor die andere benadering biedt de nieuwe opleiding Fire Safety Engineering van de Brandweeracademie in samenwerking met Adviesburo Nieman. Tijdens de opleiding leert de toetser hoe hij gelijkwaardigheidbeginselen en FSE-technieken inzet bij het adviseren en beoordelen van brandveiligheid van gebouwen. Tot de lesstof behoren risicobenadering en -scenario's, simulatiemodellen en rekenmethoden, vluchtveiligheid in relatie tot het menselijk gedrag bij brand, en voorbeelden van recente toepassingen van FSE in projecten. De opleiding leent zich vooral voor HBO-ers met kennis van brandpreventie (voor brandweermensen: op het niveau van Specialist brandpreventie of (adjunct)hoofdbrandmeester preventie). De opleiding start in het najaar, beslaat elf contactdagen bij de Brandweeracademie in Arnhem en is (desgewenst) af te ronden met een toets.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey