Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

'Sprinkler standaard in nieuwe woningen'

17 mei 2010

'Nieuwe woningen en appartementen moeten altijd worden toegerust met een sprinklerinstallatie. Hierdoor kan het aantal doden bij woningbranden met zo'n 90% omlaag.' Dit stelt René Hagen van het NIFV (Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid) naar aanleiding van buitenlands onderzoek. Met name onderzoek in de Scandinavische landen wijst uit dat sprinklers in woningen nuttig zijn. 'Het is daar heel gewoon om een sprinkler in huis te hebben. In ons land zijn mensen misschien nog bang dat een sprinkler, net als een rookmelder, per ongeluk afgaat; bijvoorbeeld als iemand onder een sprinklerkop staat te roken.' Brandweer Amsterdam is voorstander van de woningsprinkler: al een jaar geleden zijn sprinklers aangebracht in zo'n 100 woningen in de Amsterdamse wijk Oostenburg. Ook de Vereniging Eigen Huis kan zich vinden in het idee van NIFV, maar meent wel dat de brandweer per woning de noodzaak van een sprinkler dient na te gaan. Het principe van de woningsprinkler is hetzelfde als dat van de grotere installatie in een kantoor of bedrijfshal: zodra brand is gedetecteerd, treedt de sprinklerinstallatie in werking. Het verschil is dat de woningsprinkler relatief snel reageert: gemiddeld binnen 2 minuten na het ontstaan van brand. Dat moet ook, omdat de overlevingskansen bij een gemiddelde woningbrand (zónder sprinkler) al binnen 5 minuten vrijwel nihil zijn als gevolg van de rookontwikkeling, hete gassen en flashover. De woningsprinkler produceert dikkere waterdruppels en het spraypatroon is anders: langs het plafond en dan langs de wanden, omdat juist in huis vrijwel altijd het interieur (gordijnen, bank, bed) als eerste vlam vat. Voor een woningsprinkler zijn geen extra aanpassingen nodig van waterleidingen en leidingwaterinstallatie, mits de momentane watervraag niet groter wordt dan ongeveer 25 l/min. Ligt die vraag tussen 25 en 60 l/min., dan dienen dikwijls de aansluit- en distributieleiding en de watermeteropstelling hierop te worden afgestemd. Boven 60l/min. is wijziging van leidingen en installatie onvermijdelijk. Het aansluiten van sprinklers met stromend water in de leidingen vereist een grotere inhoud van de waterinstallatie. Bij stilstaand water in de leidingen krijgt de meterkast een afzonderlijke groep met controleerbare terugstroombeveiliging. Deze voorziening voorkomt diffusie, stroming door temperatuurverschillen en daarmee zuurstoftransport.

  • Richtsnoeren voor ontwerp, aanleg en onderhoud van woningsprinklers zijn opgenomen in Memorandum 59 'Sprinklers voor de woonomgeving'. Het Nationaal Centrum voor Preventie publiceerde dit document in januari 2005 als bijlage bij de 'Voorschriften voor automatische Sprinklerinstallaties.' Het Memorandum is hier te lezen en te downloaden.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey