Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

VNG en Veiligheidsberaad volgen adviezen Onderzoeksraad over De Punt en Terneuzen

3 mei 2010

Per brief van 21 april 2010 aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Veiligheidsberaad (VB) officieel gereageerd op de resultaten van onderzoek naar de brand in De Punt en naar het duikongeval in Terneuzen. Bij de brandbestrijding in een botenloods in De Punt, op 9 mei 2008, kwamen drie brandweermannen om. Een duiker van de brandweer Terneuzen verloor het leven op 12 maart 2008, tijdens een duik naar een autowrak in het kanaal van Gent naar Terneuzen. De Onderzoeksraad rondde de onderzoeken af in het najaar van 2009. De rapporten onderstrepen helaas het grote belang van de aandacht voor de veiligheid van brandweermensen, aldus VNG en VB. Het centrale advies uit het rapport De Punt – verbetering van kennisontwikkeling, kennisborging en kennisverspreiding bij de brandweer – wordt door de beide organisaties opgepakt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Nederlandse Vereniging van Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR). Belangrijk onderdeel hiervan is de oprichting van een brandweeronderwijsraad (BOR). Naar verwachting vanaf deze zomer gaat de BOR de kwaliteitsborging van de brandweereducatie op zich nemen. Kerntaken: het aansluiten van het brandweeronderwijs op nieuwe inzichten uit wetenschap en praktijk en het afstemmen van landelijke kwaliteitseisen, lesprogramma's, leerstof en examens. In het BOR nemen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijsinstellingen zitting, onder een onafhankelijke voorzitter. Naar aanleiding van het duikongeval in Terneuzen hebben VNG, VB en NVBR een project voorbereid om de veiligheid van het brandweerduiken op een hoger niveau te brengen. Op dit moment voeren de initiatiefnemers overleg met BZK over de nadere projectopzet en financiering.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey