Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

VROM tipt eigenaren rijtjeswoningen

28 april 2010

Het onderzoek naar de grote branden in rijtjeswoningen in Zaandam en Hoofddorp, twee jaar geleden, een uitgebreide VROM-inspectie van soortgelijke woningen, en de vastlegging hiervan in het VROM-Informatieblad 'Inspectiesignaal brandwerendheid woningscheidende constructies' zijn onlangs uitgemond in de 'Handreiking brandveiligheid woningscheidende constructies'. In deze uitgave biedt het ministerie woningcorporaties en particuliere huiseigenaren houvast bij het signaleren en herstellen van mankementen die nadelig zijn voor de brandwerendheid van woningscheidende wand- en dakconstructies. Bij veel rijtjeswoningen in ons land – vooral in de sociale huursector – wordt op dit moment zelfs de minimum Bouwbesluit-eis van 20 minuten wbdbo niet gehaald. De oorzaken variëren van een ontwerpfout tot slordigheden tijdens de bouw of ondeskundig renoveren. Het gevaar op een snelle branddoorslag óf overslag naar het naastgelegen pand doet zich vooral voor bij geschakelde woningen met een plat houten dak, gebouwd vóór 1980. Tussen deze woningen loopt de scheidingswand dikwijls niet helemaal tot het dak door. In deze woningcategorie vielen de door brand verwoeste acht huizen in Hoofddorp en de zes in Zaandam.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey