Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Door de muur

6 april 2010

Heeft de binnenaanval zijn langste tijd gehad? Dat niet, maar de brandweer kan wel later (en veiliger) de brandruimte in, ná inzet van het nieuwe CCS-Cobra-blussysteem. Dit systeem gebruikt bluswater met harde ijzeroxide-deeltjes, waardoor de hoge-druk waterstraal van buitenaf door een wand van bijvoorbeeld glas, steen, beton of staal heen kan dringen. Tijdens een demonstratie van brandweer Rotterdam-Rijnmond – de eerste gebruiker van het systeem in Nederland – sneed de waterstraal door een dubbele bakstenen muur met harde isolatiekern en een enkele bakstenen muur op ruim een halve meter afstand van de dubbele wand. Vóór gebruik van het systeem wordt met een warmtecamera bepaald, waar brand zich precies in het gebouw bevindt. Daarna baant de straal zich met een snelheid van 200 m/s een weg door de muur. Achter de wand brengt de vernevelde straal de temperatuur in de brandruimte in korte tijd terug van 700 á 800°C terug naar maximaal 100°C. Bij een standaard woonkamerbrand (van zo'n 700°C) gebeurt dat zelfs binnen de minuut en met slechts 50 liter water. Even later kan de blusploeg naar binnen voor het restant bluswerk, zónder risico op backdrafts ofwel flashovers (explosieve verbranding van nog onverbrande rookgassen in de ruimte, bij contact met zuurstof). Het systeem is ontwikkeld in opdracht van de Zweedse overheid, in het kader van een snellere en veiligere brandbestrijding.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey