Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Met het oog op veilig ontruimen

22 maart 2010

Het NEN heeft het derde ontwerp uitgebracht van NEN 6089 ‘Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van een bouwwerk’. De norm is vooral bedoeld voor situaties, waarin een algehele ontruiming van het gebouw noodzakelijk is. Vrijwel alle gebruiksfuncties worden afgedekt. Alleen woon-, cel- en gezondheidszorgfuncties vallen buiten het toepassingsgebied. NEN 6089 geeft een nieuwe methode voor het toetsen van de capaciteit van trappenhuizen in gebouwen. In tegenstelling tot de bestaande rekenmethode in de Regeling Bouwbesluit 2003 leent de nieuwe methode zich ook voor gebouwen met een hoge bezettingsgraad, zoals bioscopen, tentoonstellingscomplexen, kerken en scholen. Voornaamste verschil is dat de opvang van personen bij brand nu niet alleen in trappenhuizen, maar ook in aparte opvangruimten is toegestaan. Zo’n opvangruimte is een rookcompartiment, waarin mensen bij ontruiming tijdelijk wachten voordat ze het trappenhuis betreden. Vanuit het rookcompartiment wordt het trappenhuis dan gefaseerd met vluchtenden gevuld. Dit brengt met zich mee dat een trappenhuis met minder grote afmetingen toe kan. Opvang in een rookcompartiment is meestal aan tijd gebonden. 1,5 Minuut is de maximale wachttijd bij opvang in een compartiment dat direct door brand wordt bedreigd. Wordt het compartiment ‘beïnvloed’ door brand – het compartiment ligt bijvoorbeeld op dezelfde verdieping, maar verder van de brandhaard af – dan hangt de maximale wachttijd af van de bouwkundige scheidingen rondom. Als de scheidingen ten minste 30 minuten rookwerend zijn, dan bedraagt de maximale wachttijd 3,5 minuten. Maximaal 6 minuten geldt bij scheidingen met 30 minuten brandwerendheid. De wachttijdeneis vervalt, als het rookcompartiment niet wordt bedreigd of beïnvloed. Het toetsen van de wachttijd in de opvangruimte gebeurt volgens NEN 6089 'scenarioafhankelijk'. Hierbij wordt aangenomen dat er brand is in een van de rookcompartimenten. De beschikbaarheid van vluchtwegen en het gebruik ervan tijdens een ontruiming is afhankelijk van de plaats van de brand. Toetsing van de ontruimingstijd van de trappenhuizen gaat 'scenario-onafhankelijk': er is geen brand in het gebouw en alle vluchtwegen zijn onbeperkt bruikbaar.

Het berekenen van opvang- en ontruimingstijden is in veel gevallen ingewikkeld werk. Voor deze klussen heeft NEN de NPR 6080 op voorraad. Met dit computerprogramma van DGMR is eenvoudig vast te stellen of opvang- en doorstroomcapaciteit aan de eisen voldoen. Om het ontwerp van een trappenhuis te optimaliseren, kan de software snel verschillende varianten doorrekenen, aan de hand van bijvoorbeeld een gewijzigde geometrie of een ander ontruimingsscenario.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey