Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Eerste Kamer aanvaardt voorstel Wet Veiligheidsregio's

24 februari 2010

Op 9 februari is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet Veiligheidsregio's (Wvr). De Tweede Kamer stemde 23 april vorig jaar al in. Met de wet is ons land officieël opgedeeld in 25 veiligheidsregio's, overeenkomstig de politieregio's. De regio-indeling dient een grotere bestuurlijke en operationele slagkracht bij rampen en crises die de gemeentegrenzen overschrijden. In een veiligheidsregio werken politie, brandweer en ambulance van de gemeenten samen binnen hetzelfde, duidelijk omlijnde gebied. Bij een ramp binnen één gemeente houdt de burgemeester van die gemeente het opperbevel over de hulpverleningsdiensten. Treft de ramp meerdere gemeenten tegelijk, dan krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio de eindverantwoordelijkheid en beslissingsbevoegheden voor de gehéle regio. Voorzitter is díe burgemeester die tevens korpsbeheerder van de regiopolitie is. De burgemeesters van alle deelnemende gemeenten vormen gezamenlijk het regiobestuur. Als een crisis meerdere regio's bestrijkt, mag de Commissaris van de Koningin – onder verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken – de regio's aanwijzingen geven. Dat mag ook, indien de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid constateert dat een regio onvoldoende op een ramp is voorbereid. In aparte besluiten komt te staan aan welke (kwaliteits)eisen de veiligheidsregio's moeten voldoen. Geregeld worden onder meer de aanrijtijden voor de verschillende hulpdiensten en de bezetting van de voertuigen. De Wet Veiligheidsregio's is de opvolger van de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo).

De 25 veiligheidsregio's.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey