Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Kritieke staaltemperatuur volgens de Eurocode met 'een druk op de knop'

12 februari 2010

Een van de sleutelbegrippen in het brandveilig ontwerpen en dimensioneren van staalconstructies is de kritieke staaltemperatuur. Dit is de temperatuur waarbij de constructie bezwijkt, omdat de vloeigrens van het staal is gedaald tot het spanningsniveau ín de constructie bij de aanwezige belastingen. De kritieke temperatuur van een staalprofiel is bijvoorbeeld – samen met de profielfactor – nodig om de laagdikte van de brandwerende bescherming (coating, plaat, spuitmateriaal) te bepalen om de gestelde brandwerendheidseis te halen. Bepaling van de kritieke temperatuur bij normaal kracht en (dubbele) buiging kan sinds kort snel én nauwkeurig met het gelijknamige rekentool van Bouwen met Staal. U downloadt het programma (gratis) onder de button Tools van deze website en voert de belastinggegevens bij brand, knik- en kiplengten, staalsoort en staalprofiel in. Even later presenteert het programma de kritieke staaltemperatuur van het verkozen profiel; de rekenresultaten staan overzichtelijk bijeen in een tabel. Het programma voert de temperatuurberekening iteratief uit, volgens de Eurocode NEN-EN 1993-1-2 en artikel 4.2.3.5 van de bijbehorende Nationale Bijlage. Uitgangspunt is buiging in het vlak (parabolisch momentenverloop) zonder eindmomenten.

Het nieuwe tool is een naaste verwante van twee andere tools voor het bepalen van de kritieke staaltemperatuur: van kolommen en van liggers. Tot dezelfde familie behoren de tools voor laagdiktebepaling van brandwerende bescherming, zoals brandwerende verf op H-kolommen en op buiskolommen. Al deze Excel-programma's zijn nu van de website te halen in een Windows- óf Apple-versie.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey