Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Cramer stelt brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen aan de kaak

4 februari 2010

Gemeenten en provincies krijgen van milieuminister Jacqueline Cramer tót deze zomer de tijd om de brandveiligheid van locaties voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (zoals vuurwerk, bestrijdingsmiddelen en verven) op orde te brengen. De bewindsvrouwe stelde haar ultimatum in november vorig jaar, tijdens een vergadering van de Vaste Kamercommissie voor VROM. De ministeriële druk volgt op recent onderzoek van de VROM-Inspectie bij 58 verschillende opslaglocaties. Ze zijn representatief voor een totale groep van zo'n 267 gebouwen waarin grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen. Voor deze gebouwen gelden zware brandveiligheidseisen, mede vanwege de risico's voor milieu en volksgezondheid. De noodzakelijke voorzieningen – waaronder een brandbeveiligingsinstallatie – liggen vast in de PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen). Deze richtlijn wordt aangestuurd door de Wet milieubeheervergunning. Het inrichtingen- en vergunningsbesluit milieubeheer schrijft de maximale hoeveelheden gevaarlijke stoffen voor opslag per brandcompartiment voor. De VROM-Inspectie wijst in haar onderzoek op de geringe kwaliteit van de milieuvergunningen bij veel opslagbedrijven. Zo is vaak onduidelijk welke stoffen in welke hoeveelheden zijn toegestaan en welke brandveiligheidsvoorzieningen daartegenover moeten staan. Bovendien is de vereiste documentatie over ontwerp, aanleg en beheer van de brandbeveiligingsinstallatie dikwijls niet aanwezig óf niet goedgekeurd door het bevoegd gezag. Ook schort het regelmatig aan de inspecties van gebouwen; verplicht bij oplevering en daarna periodiek tijdens het gebruik. Cramer hoopt dat de betrokken bedrijven en overheden snel verbeteringen aantonen. Bij tegenvallend resultaat kan zij de noodzakelijke maatregelen alsnog afdwingen via een nieuwe, rechtstreeks werkende wettelijke regeling. 'En in het uiterste geval gaan we namen en rugnummers publiekelijk maken', aldus een bezorgde minister.

  • Het onderzoeksrapport van de VROM-Inspectie van mei 2009 is hier te downloaden.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey