Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Brandscan bouwwerken

29 januari 2010

De uniformiteit in het inspecteren van gebouwen op brandveiligheid is dichterbij gekomen dankzij de nieuwe NPR 6059 'Brandscan bouwwerken'. De praktijkrichtlijn – in november 2009 door het NEN gepubliceerd – maakt het mogelijk de actuele staat van de brandveiligheid in gebouwen onderling te vergelijken. Bij een brandscan volgens NPR 6059 wordt de bestaande brandveiligheid getoetst aan het minimaal vereiste niveau volgens het Bouwbesluit 2003 en het Gebruiksbesluit 2008. De scanresultaten geven de gebouweigenaar of -beheerder helder zicht op eventuele gebreken in de bouwkundige, installatietechnische of organisatorische brandpreventie en bieden handvatten voor noodzakelijke verbeteringen. Welke maatregelen en voorzieningen nu precies nodig zijn om een bepaald brandveiligheidsniveau te bereiken, dat geeft de scan niet aan. Evenmin is de scan bedoeld als (vervangend) handhavingsinstrument. De grondgedachte achter de richtlijn is dat brandinspecties voortaan overal eenduidig worden uitgevoerd. De richtlijn gaat vergezeld van een inspectielijst op papier en een rekenprogramma op CD. De toepasbaarheid beperkt zich vooralsnog tot cel-, bijeenkomst- en kantoorfuncties. Bij herziening in de nabije toekomst worden ook andere Bouwbesluit-functies opgenomen en de belangrijkste praktijkervaringen met de huidige uitgave verwerkt.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey