Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Richtlijn brandwerende verf van kracht

22 januari 2010

Per 1 april van dit jaar worden alle brandwerende-verfproducten in Nederland geleverd volgens de 'Richtlijn voor de bepaling van de brandwerendheid van staalconstructies beschermd met opschuimende coating'. Hierin liggen de voorschriften vast voor het beproeven van brandwerende verf en voor de assesment: de rekenkundige analyse op grond van de beproevingsresultaten. Die analyse resulteert in grafieken en tabellen voor de benodigde laagdikte. Voor het opstellen van de richtlijn tekenen Efectis Nederland en het Britse adviesbureau International Fire Consultants (IFC). De opdracht is van de productwerkgroep Brandwerende Coatings van BBN (Brandveilig Bouwen Nederland). In deze groep zitten de bedrijven die in ons land brandwerende verf aan de man brengen. In oktober 2008 kwamen Efectis en IFC met hun rapportage (R0754), publicatie volgde in april 2009. Sindsdien kunnen de BBN-bedrijven de richtlijn al ter hand nemen voor het testen en beoordelen van hun producten. Later dit jaar gaat de richtlijn waarschijnlijk op in een nieuwe NEN 7878, die bijlage A van NEN 6072 vervangt. Op dit moment fungeert de richtlijn al als aanvulling op de bijlage. Straks biedt NEN 7878 (in tegenstelling tot de huidige norm) minder vrijheid aan de interpretatie van beproevingsmethode en assesment. Die vrijheid kan leiden tot grote verschillen in beoordelingsresultaten. In de toekomst gaat de NEN 7878 op haar beurt plaats maken voor Europese regelgeving.

De richtlijn is hier te downloaden én op te halen bij www.coatingrichtlijn.nl. Deze website – zojuist gelanceerd – geeft tevens een overzicht van de producten die tot nu toe aan de richtlijn voldoen. De site wordt beheerd door Efectis Nederland en ondersteund door IFC, BBN, VVVF (Vereniging van Verf- en Drukwerkfabrikanten) en Bouwen met Staal.

  • Handreikingen bij de keuze van brandwerende verf voor staalconstructies vindt u in het onderdeel ‘Kantoren – Draagconstructies – Ontwerpen’ op deze website.
    Het onderdeel Dimensioneren assisteert bij het bepalen van de laagdikte op H-kolommen en de laagdikte op buiskolommen.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey