Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Kantoor brandweer Delft: staalskelet met Slimline-vloeren.

Slimline on line

18 januari 2010

Deze website is uitgebreid met de module 'liggers met Slimline-vloeren'. De nieuwkomer beslaat drie pagina's direct toepasbare informatie voor het brandwerend dimensioneren van een Slimline-vloerconstructie. De openingspagina belicht het onderzoek (door TNO in 2000) naar de brandwerendheid van de Slimline-vloer, toen nog 'Infra+'. Voor het berekenen van de brandwerendheid van de vloer met hogere IPE-liggers – voor grotere overspanningen – wordt verwezen naar een rapport van Efectis uit 2008. In de praktijk kan de Slimline-vloer ánders zijn uitgevoerd dan de vloerelementen uit de TNO-proef: een alternatieve topvloer, hogere liggers, een andere naadafdichting tussen de platen. Daarnaast wijken de omstandigheden van de échte toepassing af van de toestand in de oven. Dat zet het proefresultaat – 145 minuten brandwerendheid – in zijn perspectief. In de praktijk zijn vergelijkbare brandwerendheden haalbaar, mits de ontwerper attent is op factoren die van invloed kunnen zijn op die brandwerendheid. De pagina Brandwerendheid in de praktijk zet alle belangrijke aandachtspunten en eventueel te nemen maatregelen op een rij. Informatie en downloads ontsluit de rapporten, brochures en andere informatieve hulpmiddelen voor het (brandwerend) toepassen van de Slimline-vloer.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey