Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Binnenkort in het BrandInformatieSysteem

11 januari 2010

Een nieuw onderdeel van het BrandInformatieSysteem www.brandveiligmetstaal.nl hangt in de lucht: stalen liggers met Slimline-vloeren. De module is straks te vinden onder ‘Kantoren->Draagconstructies->Dimensioneren->5: Brandwerendheid liggers’ en biedt ondersteuning bij het constructief ontwerpen-op-brand van een Slimline-vloerconstructie. De module besteedt onder meer aandacht aan praktische omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de brandwerendheid van de vloer, zoals de opwarming van de vloer door verhitting vanbovenaf, de aanwezigheid van brandbaar materiaal in het plenum, of doorbrekingen van de onderplaat van de vloer vanwege doorvoer van leidingen.

De Slimline-vloer – voorheen ‘Infra+’ – is een geprefabiceerd vloersysteem, opgebouwd uit een betonnen onderplaat, stalen IPE-liggers en een topvloer. De liggers zijn met de onderflenzen ingestort in de betonnen onderplaat en dat is gunstig voor de sterkte, stijfheid én brandwerendheid. Doordat de onderflenzen geheel afgeschermd in het beton van de onderschil zitten, warmen de liggers bij brand minder snel op. Een brandwerendheid van 120 minuten of meer is haalbaar. Slimline heeft recent zijn weg gevonden in opmerkelijke stalen kantoorgebouwen als Kraanspoor (Amsterdam) en Rabobank Westland (De Lier). Net opgeleverd is de herbestemming van het voormalige postdistributiecentrum EKR uit 1959 tot kantoorverzamelgebouw Central Post, een ontwerp van Claus en Kaan Architecten.

Binnen de bestaande, zevenlaagse betonstructuur is het vloeroppervlakte verdubbeld door elke 7 m hoge bouwlaag te voorzien van een tussenverdieping. Hiertoe zijn Slimline-vloeren via stalen kokers (100x100x10) ophangen aan de balken van de bestaande bovenliggende betonvloer; vrij van de gevels. Om de balken zoveel mogelijk te ontzien, is aan de kokers een stalen vorkconstructie gemonteerd die om de balk heen grijpt en met draadeinden en volgplaten aan de vloer vastzit. De vloer rust op IPE 360 liggers die de 5,9 m overspannen tussen de bestaande gevelkolommen en nieuwe middenkolommen.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey