Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Nieuwe tools voor het dimensioneren van staalplaat-betonvloeren op brand

16 december 2009

Het onderdeel Kantoren–>Draagconstructies->Dimensioneren->Brandwerendheid liggers van deze website is uitgebreid met 11 pagina's over de brandwerendheid van stalen liggers met lage staalplaat-betonvloeren. Bij dit vloersysteem lopen de liggers geheel onder de vloer door (niet geïntegreerd), in de tegengestelde overspanningsrichting. Liggers en vloer kunnen constructief samenwerken via bijvoorbeeld deuvels; dan ontstaan zogeheten staal-betonliggers.

De brandwerendheid van staalplaat-betonvloeren is te berekenen met de Eurocode NEN-EN 1994-1-2 óf met informatie van leveranciers. Zo'n berekening is noodzakelijk bij een (veelgestelde) brandwerendheidseis van 60 minuten. Een van de eerste van het elftal nieuwe webpagina's – 5c2: Brandwerendheid van staalplaat-betonvloeren – geeft hiervoor de rekencriteria en praktische randvoorwaarden. Uit ontwerpberekeningen blijkt dat in de meeste praktijksituaties – doorgaande vloeren over drie of meer steunpunten met Æ6–150 krimpwapaning) wordt voldaan aan 60 minuten brandwerendheid.

Met de rekenmethode uit de Eurocode is de brandwerendheid van staalplaat-betonvloeren in de twee basisvormen trapezium en zwaluwstaart te bepalen. Via tools van leveranciers, zoals tabellen en spreadsheets, zijn óók vloeren te berekenen die vanwege hun plaatgeometrie buiten het toepassingsgebied van de Eurocode-rekenmethode vallen. Te denken valt aan vloeren met knikjes in het lijf van de plaat of met grote afrondingsstralen tussen lijf en bovenflens.

Voor het bepalen van de brandwerendheid van de stalen liggers die níet constructief met de staalplaat-betonvloeren zijn verbonden, reikt deze website al langer de instrumenten aan: een tabel, spreadsheet en handmethode volgens NEN-EN 1993-1-2.

 

Voor liggers die wél constructief samenwerken met de vloer (staal-betonliggers) levert NEN-EN 1994-1-2 de rekenmethode. Voor een deel van de berekening – het bepalen van de kritieke staaltemperatuur van de ligger – geeft deze website een alternatieve, vereenvoudigde methode met een uitgewerkt rekenvoorbeeld.

De vereenvoudiging zit in de aanname dat de temperatuur in alle delen van de ligger gelijk is. De Eurocode-methode houdt rekening met de werkelijke temperatuurverschillen tussen onderflens (iets hoger) en bovenflens (iets lager). De rekenresultaten van de beide methoden zijn echter van eenzelfde nauwkeurigheid.

De cannelures van zwaluwstaatvormige staalplaat-betonvloeren zijn dermate klein dat vulling achterwege kan blijven. Bij trapeziumvormige platen is cannelurevulling te voorkomen door een dikkere bekleding toe te passen. De website reikt hiervoor een ontwerpaanbeveling aan.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey