Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Weg- en werkwijzer bij certificatie brandbeveiligingssystemen

27 november 2009

De NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding) introduceert de ‘Handreiking Certificatie Brandbeveiligingssystemen’. Deze uitgave informeert de brandweer over de positie en rol van het certificeren van brandbeveiligingssystemen, zoals brandmeldinstallaties en sprinklers, in het dagelijkse brandweerwerk. De beschrijving van het certificeringsproces gaat vergezeld van richtlijnen voor inspectie en beoordeling op effectiviteit van zowel nieuwe als bestaande installaties. De modelbeleidsregel in de bijlage biedt assistentie bij het opstellen van een plan van aanpak voor doelmatig toezicht en handhaving. De ontwikkelingen in accreditatie en certificatie staan niet stil. Om de inhoud regelmatig en snel te actualiseren, wordt de Handreiking dan ook aangeboden als PDF. Wie de handreiking zelf niet hoeft te gebruiken, vindt de hoofdzaken op hoofdlijnen in de PDF-brochure ‘Certificatie van Brandbeveiligingssystemen’.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey