Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Veilig versieren

23 november 2009

Met de feestmaand in het verschiet, wil het NEN de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8007 ‘Brandgedrag van versieringsmaterialen’ omzetten naar een norm. Organisaties die aan het normalisatieproces willen meedoen, kunnen zich melden bij het NEN. De omzetting gebeurt op verzoek van VROM, dat de nieuwe norm wil opnemen in het Gebruiksbesluit. Vertrekpunten zijn dat taken en verantwoordelijkheden helder en eenduidig worden vastgelegd en leveranciers en gebruikers van versieringsmaterialen zich gemakkelijk in de voorschriften herkennen. De NTA werd in 2007 ontwikkeld om het gemis aan specifieke eisen voor versieringsmaterialen in de gemeentelijke verordeningen te compenseren. De Afspraak geldt voor alle niet-woonfuncties en omschrijft drie gebruiksklassen die leveranciers op hun producten kunnen vermelden. Per klasse wordt aangegeven voor welke ruimten en voor welke gebruiksdoeleinden een materiaal geschikt is. De zwaarste eisen zijn van toepassing op discotheken, bar/dancings en andere gebouwen met een hoge bezettingsgraad.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey