Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Norm ontruimingsinstallaties heringericht

18 november 2009

Recente ontwikkelingen in draadloze alarmering en op normengebied hebben geleid tot het ontwerp van een herziene NEN 2575 'Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen’. Na verwerking van het commentaar op het ontwerp publiceert het NEN de definitieve versie. De norm verscheen voor het eerst in 2000, gevolgd door een aangepaste versie in 2004. De huidige herziening regelt onder meer de aansluiting bij de recent uitgebrachte NEN-EN 54-16 (ontruimingsalarmcentrale voor gesproken woord), NEN-EN 54-24 (luidsprekers voor ontruimingsinstallatie met gesproken woord) en NEN-EN 54-13 (compatibiliteitsbeoordeling van onderdelensystemen). Daarnaast is de norm afgestemd op de eisen voor draadloze alarmcommunicatie. Het hoofdstuk 13 over netwerken is aangepast aan zowel NEN-EN 5413 als NEN 2535. Verder zijn de eisen voor functiebehoud veranderd, projecteringsrichtlijnen voor signaalgevers opgenomen en de meetmethodiek voor spraakverstaanbaarheid uitgewerkt.

NEN 2575 geeft de eisen voor ontwerp, uitvoering, compatibiliteit en kwaliteit van installaties die werken met toonsignalen of met gesproken berichten. Binnen het toepassingsgebied vallen ook de combinaties van ontruimingsalarminstallatie en stille ontruiminginstallatie. Hierbij wordt een selecte groep personen vooraf wordt gewaarschuwd om de ontruiming van het gebouw op gang te brengen.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey