Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

FSE genormaliseerd

13 november 2009

Fire Safety Engineering (FSE) behelst een scala aan technieken om – met behulp van fysische en empirische modellen – het werkelijke verloop van een brand te beschrijven en de evenzeer realistische effecten daarvan op gebouwen, constructies, materialen, inventaris en gebruikers vast te stellen. Zo is FSE in te zetten voor het bepalen van vluchtmogelijkheden en -voorzieningen, rookontwikkeling en -beheersing én gedrag en brandwerendheid van constructies. Voor al deze vormen van FSE is nu een overkoepelende ontwerpnorm beschikbaar: NEN 6055 ‘Fysisch brandmodel op basis van een natuurlijk brandconcept’. De norm beschrijft de ontwikkeling van een natuurlijke brand in een ruimte zónder actief ingrijpen via een automatische brandblusinstallatie of optreden van de brandweer. Wél wordt rekening houden met projectspecifieke zaken als de geometrie van de ruimte, eventuele openingen in dak en gevels en hoeveelheid en brandbaarheid van de inventaris. Zo ontstaat – bijvoorbeeld als het gaat om de (hoofd)draagconstructie – een betrouwbaar, ‘natuurlijk’ beeld van de thermische belasting en de thermische en mechanische respons. Dat maakt het mogelijk om eventuele voorzieningen voor de constructieve brandwerendheid doeltreffend en efficiënt af te stemmen op andere bouwkundige, installatietechnische en organisatorische preventiemaatregelen. Een nadere invulling van de ontwerp-NEN 6055 is de reeds bestaande NEN-EN 1991-1-2. Deze Eurocode beschrijft – samen met de Nederlandse Nationale Bijlage – niet alleen de fysica, maar geeft ook de methode voor het berekenen van constructies op brand, compleet met normalisatiefactoren om aan te sluiten op het Nederlandse brandveiligheidsniveau. De methode levert een rekenvuurbelasting en brandvermogens door de karakteristieke waarden hiervoor te vermenigvuldigen met partiële veiligheidfactoren waarin de kans op bezwijken van de constructie bij brand is meegewogen. Commentaar op de ontwerpnorm is tot 1 februari 2010 in te dienen bij het NEN. Na verwerking van het commentaar verschijnt de definitieve norm.

  • Informatie, een preview en besteloptie vindt u op www.nen.nl. Commentaar geven op de ontwerpnorm kan bij het NEN e: christel.helderman@nen.nl. Voor meer informatie over FSE van constructies, kunt u terecht op deze website.

Praktijkvoorbeeld FSE voor veilig vluchten

Bij de renovatie van woongebouw Leeuw van Vlaanderen, langs de A10 in Amsterdam, gebruikte Adviesburo Nieman Fire Safety Engineering om de rook- en warmteafvoer bij brand vanuit de woningen via de beglaasde galerijen in kaart te brengen. Uitgangspunt was dat de galerijen hun werking als buffer tegen geluid en vervuilde lucht vanaf de snelweg niet verliezen en het glas van woning- en galerijgevels niet-brandwerend kan blijven. De analyses resulteerde in de toepassing van stuwkrachtventilatie, zoals bekend van verkeerstunnels en parkeergarages. Stuwkrachtventilatoren, geactiveerd door rookdetectoren, zorgen voor een sterke langsventilatie van de galerijen, waardoor de rook die vanuit de woning naar de galerij stroomt wordt verdrongen danwel aanzienlijk verdund. Hierdoor is het mogelijk veilig, zonder grote zichtbeperking over de galerij te vluchten. Zodra de stuwkrachtventilatie is ingeschakeld, gaan de deuren in de kopse gevels van de galerijen open voor een onbelemmerde afvoer van rook en lucht.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey