Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Advies en oordeel bij brandveiligheidregels in gebruik

4 november 2009

Particulieren, ondernemers en overheidsfunctionarissen kunnen sinds 1 oktober onduidelijkheden of verschillen van inzicht over brandveiligheidsregels voorleggen aan de onafhankelijke Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Het gaat hierbij vooral om de brandveiligheidbepalingen in Woningwet, Bouwbesluit en Gebruiksbesluit. De commissie kan onder meer bemiddelen bij een meningsverschil of conflict in vergunningprocedures. Daartoe dient een van de betrokken partijen een adviesverzoek in te dienen. De commissie rondt haar bemoeienis af met een niet-bindend, technisch inhoudelijk oordeel of advies. Gedane commissie-uitspraken komen in de database veelgestelde vragen van de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik van VROM. Het instellen van de commissie volgt op de invoering van het Gebruikbesluit, per 1 november 2008.

  • Meer informatie is te vinden in het Dossier Gebruiksbesluit op www.vrom.nl.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey