Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Basiscursus brandveiligheid

30 oktober 2009

Wie maar weinig weet van brandveiligheid en daar geen genoegen mee neemt, meldt zich voor Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen. Deze eendaagse cursus van SBR – op 5 november in Utrecht – levert de essentiële basiskennis van brandveiligheidregelgeving, eisen en concepten. Het ochtendprogramma zet de brandeisen in hun wettelijk kader (Bouwbesluit 2003, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, Wet milieubeheer en Arbo-wet) en belicht de achterliggende filosofie en het beginsel en voorbeelden van gelijkwaardigheid. Een stappenplan 'van regels naar ontwerp' is het bruggetje naar het middagdeel over de bouwstenen van een brandveiligheidsconcept: omgeving en bereikbaarheid, brandwerendheid, brand- en rookcompartimentering, materiaalgebruik, brandinstallaties, vluchten, en organisatie. De middag sluit af met de laatste ontwikkelingen in de regelgeving, waaronder de herziening van het Bouwbesluit (Bouwbesluit 2010, 'derde tranche').

De cursus dient als variant én vervolg op de gelijknamige serie van zes brochures 'Brandveiligheid: ontwerpen en toetsen'. De lesstof haakt vooral in op het leesvoer in de eerste vier delen (A, B, C, D).

  • De brochureserie Brandveiligheid: ontwerpen en toetsen óf afzonderlijke delen zijn hier te bestellen.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey