Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Brandveiligheid politiecellen schiet tekort

20 oktober 2009

De brandveiligheid van politiecellen krijgt van de VROM-inspectie een dikke onvoldoende. De inspectie deed 'huiszoeking' in de arrestantenverblijven van in totaal 38 korpsen van gemeentelijke en regionale politie, koninklijke marechaussee en spoorwegpolitie/KLPD. In veel gevallen ontbreekt een brandveiligheidsbeleid, vertoont de bouwkundige brandveiligheid gebreken en in enkele gevallen worden ook de gebruiksvoorschriften niet nageleefd. Wel zijn de vluchtmogelijkheden en brandbestrijdingsmiddelen doorgaans in orde. De uitkomsten van het onderzoek onderschrijven de conclusies die het NIBRA trok bij haar oriënterende kwaliteitsscan in 2007, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van BZK. Deze verkenning volgde na de brand in het Schiphol-cellencomplex in 2005, waarbij elf mensen omkwamen. De VROM-inspectie wijst verder op de tekortkomingen van de regelgeving voor politiecellen. Het Bouwbesluit 2003 is op enkele punten onduidelijk en de samenhang tussen de bepalingen in de verschillende relevante documenten (Bouwbesluit, Gebruiksbesluit, Regeling politiecellencomplex en Brandveiligheidsconcept cellen en celgebouwen) is niet altijd helder.
Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) trekt zich de kritiek aan en laat in de regelgeving duidelijker omschrijven welke voorschriften voor welk type cel van toepassing zijn. Minister Middelkoop (Defensie) laat alle cellen van de Koninklijke Marechaussee controleren op brandveiligheid en waar nodig verbeteringen doorvoeren. De VROM-inspectie gaat na of alle voorgenomen maatregelen daadwerkelijk zijn getroffen.

  • Het onderzoeksrapport is hier als PDF te downloaden.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey