Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Richtlijn lost knelpunten brandwerende coatings op

13 oktober 2009

Efectis Nederland, Bouwen met Staal en het Britse adviesbureau International Fire Consultants hebben een nieuwe richtlijn opgesteld voor het bepalen van de brandwerendheid van staalconstructies met een opschuimende coating (ofwel brandwerende verf). Dat gebeurde in opdracht van de productwerkgroep Brandwerende Coatings van BBN (Brandveilig Bouwen Nederland). In deze groep hebben de in Nederland actieve leveranciers zich verenigd.

De richtlijn geeft aanwijzingen voor de beproeving en voor de 'assesment': de rekenkundige analyse op grond van de beproevingsresultaten. De richtlijn dient als aanvulling en op enkele onderdelen als verbetering van bijlage A van de NEN 6072. Hierin wordt namelijk teveel ruimte gelaten voor interpretatie van de beschreven beproevingsmethode van een brandwerende bescherming en van de assesment. Bij brandwerende verf leidt deze interpretatievrijheid tot onduidelijkheid en soms aanzienlijke verschillen in beoordelingsresultaat. De opvolger van de NEN 6702 op dit terrein – de Europese norm EN 13381-8 – gaat in de toekomst afrekenen met een aantal knelpunten van bijlage A. Deze norm is echter nog niet in werking getreden; de bijlage A van NEN 6072 blijft waarschijnlijk nog geruime tijd van kracht of toepasbaar als alternatief voor de EN 13381-8.

De richtlijn is bindend voor de leden van de BBN-werkgroep en wordt warm aanbevolen onder bouwtoezichten en brandweer. Sinds de publicatie (op 1 april 2009) laten aangesloten bedrijven hun producten – al of niet aanvullend – testen en beoordelen aan de hand van de richtlijn. Vanaf 1 januari 2010 wordt brandwerende verf in Nederland volgens de richtlijn geleverd. Eveneens volgend jaar krijgt het document een hogere status. Dan komen richtlijn en bijlage A van NEN 6072 samen in een nieuwe NEN-norm.

  • De richtlijn is hier als PDF te downloaden.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey