Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Brandscheidingen tussen woningen aan de tand gevoeld

14 september 2009

De VROM-inspectie gaat vanaf volgend jaar de woningvoorraad in ons land strenger controleren op weerstand tegen branddoorslag. De inspectie verwacht dat bij zo'n 280.000 woningen, waarvan 93.000 in de sociale huursector, de woningscheidende constructie niet voldoet aan de branddoorslageisen in het Bouwbesluit. Zelfs het minimum van 20 minuten wordt vaak niet gehaald, als gevolg van onzorgvuldige detaillering of ondeskundig handelen bij bouw of verbouw. De VROM-actie is het antwoord op twee grote woningbranden in 2008. In de nacht van 15 op 16 augustus werden 8 rijtjeswoningen in Hoofddorp getroffen, op 4 en 5 oktober volgden zes geschakelde huizen in Zaandam. Het Team Brandonderzoek Apeldoorn onderzocht de branden en wees in beide gevallen de ontoereikende brandwerendheid van de woningscheidende constructies als boosdoener aan.

  • De onderzoeksaanbevelingen voor betere scheidingsconstructies en een betere verdeling van de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het VROM Informatieblad 'Inspectiesignaal brandwerendheid woningscheidende constructies'. Download hier.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey