Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Brandveilige hoogbouw in Almere

27 juli 2009

Almere timmert aan de weg met het nieuwe zakencentrum L’Hermitage, in de vorm van drie kantoortorens (v.l.n.r.): Majestic, Martinez en Carlton. De torens verrijzen naast elkaar ten noorden van het Centraal Station. De middelste in de rij is de laagste: Martinez. Dit ontwerp van ZZDP Architecten is 70 m hoog. De 22 verdiepingen bieden in totaal 24.000 m2. Majestic van De Architecten Cie volgt met 85 m en 26.000 m2, verdeeld over 22 verdiepingen. De ‘topper’ is Carlton (Dam en Partners Architecten) met een hoogte van 120 m, 28 verdiepingen en 37.000 m2. Voor de brandveiligheid van Carlton en Martinez heeft ontwikkelaar Eurocommerce Adviesburo Nieman ingeschakeld.

Met zijn 120 m valt de Carlton buiten het toepassingsgebied van het Bouwbesluit. De prestatieeisen in het Bouwbesluit (waaronder de brandwerendheidseis voor de hoofddraagconstructie) gaan tót 70 m gebouwhoogte (hoogste verblijfsvloer tot 70 m boven het meetniveau). Nieman’s brandveiligheidsconcept voor de Carlton doet een beroep op het gelijkwaardigheidsbeginsel en sluit aan op de praktijkrichtlijn Brandveiligheid in hoge gebouwen uit 2005 van SBR. Het concept voorziet in de beheersbaarheid van brand en rook, veilig vluchten en repressie, in hun onderlinge samenhang. Hierbij wordt een risicobenadering gevolgd, gebaseerd op de (reeële) kans op brand en het effect daarvan.

De 70 m hoge Martinez valt wel onder het Bouwbesluit. Zo geldt voor de hoofddraagconstructie van de toren in beginsel een brandwerendheidseis van 90 minuten (drie- en meerlaagse niet-slaapgebouwen met hoogste verblijfvloer boven 5 m). Maar ook hier stoelt het brandveiligheidsconcept op de integrale afweging en afstemming van bouwkundige, installatietechnische en organisatorisch brandveiliigheidsmaatregelen.

Naast de brandveiligheid verzorgt Nieman ook het bouwfysisch advies van de twee torens. Voor de twee openbare parkeergarages onder het naastgelegen park achter de torens maakt Nieman CFD-berekeningen (natuurlijke brand) volgens de praktijkrichtlijn voor parkeergarages van het Landelijk Netwerk Brandpreventie.

De oplevering van het gehele ‘l Hermitage staat gepland voor 2011.

  • Carlton in aanbouw. De stabiliteit komt voor rekening van een betonnen kern die aan beide zijden uitloopt in wanden tot aan de voorgevel en twee grote stalen vakwerkspanten. Eén zit tussen de zesde en negende verdieping, de tweede tussen de 20ste en 23ste. Beide spanten zijn via ankers ingestort in de wanden en vloeren. Ook in Martinez speelt staal een belangrijke constructieve rol. Het constructief en geotechnisch ontwerp van alle drie torens komt van ABT.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey