Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Brandveiligheid oudere hotels kan beter

13 juli 2009

De brandveiligheid in veel oudere en kleinere hotels is voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit recent onderzoek van de VROM-inspectie onder 100 hotels, gebouwd vóór 1980 en met minder dan 30 kamers. De tekortkomingen liggen zowel op bouwkundig, installatietechnisch als organisatorisch terrein. Zo ontbreken in veel hotels de drangers op de deuren van de hotelkamers, waardoor rook en vuur zich gemakkelijk kunnen verspreiden. Bij een derde deel van de hotels is de vereiste brandmeldinstallatie afwezig of vertoont gebreken. Slechts 60% heeft een ontruimingsplan en slechts 10% houdt jaarlijks een ontruimingsoefening. De gebreken zijn volgens het onderzoek vooral terug te voeren op de beperkte brandveiligheidskennis onder hoteleigenaren. De behoefte aan toegankelijke, praktische informatie is groot. Nu leunen eigenaren vaak zwaar op de expertise van brandweer of bouwtoezicht. Daar waar een gemeente de hotels binnen haar grenzen regelmatig controleert, is het met de brandveiligheid duidelijk beter gesteld.

De VROM-Inspectie gaat de onderzoeksresultaten bij de hoteleigenaren onder de aandacht brengen via brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland. Middel hierbij wordt een handreiking brandveiligheid hotels.

  • Het onderzoeksrapport is hier gratis te downloaden.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey