Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Regeling Bouwbesluit 2003 gewijzigd

8 juli 2009

Vooruitlopend op de samenvoeging van Bouwbesluit en Gebruiksbesluit in één AMvB (per 2010) is sinds 21 mei een tussentijdse wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2003 van kracht. De Regeling zorgt voor de afstemming tussen het Bouwbesluit 2003 en normen, CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen. Voornaamste doel van de wijziging is de actualisatie van enkele Bouwbesluitnormen. Deze update is voornamelijk het gevolg van aanpassingen aan Europese normalisatie. Belangrijk voor brand is het schrappen van het voorschrift voor de hoeveelheden bedrijfsmatige opgeslagen stoffen die brandgevaarlijk zijn, bijdragen aan brand(voortplanting) danwel tijdens brand residuen produceren die (bijvoorbeeld) schadelijk zijn voor de gezondheid. Hoeveel brand- en/of milieugevaarlijke stoffen in een brandcompartiment mogen liggen, is voortaan het domein van het Inrichtingen- en vergunningsbesluit milieubeheer indien de zogeheten lvb-grens wordt gepasseerd. Voor hoeveelheden ónder deze grens geeft het Gebruiksbesluit de regels.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey