Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Brandwerendheid in detail

22 juni 2009

Brandcompartimentering is een essentieel onderdeel van brandveilig ontwerpen en bouwen. Immers, brandcompartimenten voorkomen de uitbreiding van brand in een gebouw. Hoe je met wanden, vloeren, daken, deuren en kozijnen voldoet aan de eisen voor branddoorslag, brandoverslag en rookwerendheid, is in de projectpraktijk doorgaans snel duidelijk. Diezelfde praktijk worstelt echter vaak met het voldoende brandwerend maken van de aansluitingen tussen de scheidingen. Over deze detailleringen handelt de nieuwe SBR-pubicatie ‘Brandwerende details’. De 44 pagina’s tellende brochure geeft voor veelvoorkomende situaties in de woningbouw, utiliteitsbouw en industriebouw aanbevelingen voor het uitvoeren en beoordelen van de brandwerendheid van de details. Bij de richtsnoeren gaat een uitgebreid literatuuroverzicht en een heldere uitleg van brandwerendheidsbegrippen en de manier waarop de details tot stand zijn gekomen. Aan de samenstelling van de publicatie is meegewerkt door vertegenwoordigers uit adviserend, ontwerpend, bouwend en toetsend Nederland, waaronder Adviesburo Nieman, Royal Haskoning Architecten, Gemeente Rotterdam, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en de stichting Bouwen met Staal.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey