Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Bundelen van bouwregels

18 juni 2009

Ook dit jaar gaat het ministerie van VROM onverminderd voort met het bundelen van bouwregelgeving. Met een samenhangend voorschriftenpakket wil het ministerie gehoor geven aan de roep binnen overheden, politiek en markt tot het verminderen van de regeldruk. Het eerste wapenfeit heet het Gebruiksbesluit, dat sinds 1 november 2008 landelijk uniforme eisen verstrekt voor het brandveilig gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen. Als basis voor het besluit diende de model-Bouwverordening van de VNG en het daarin vastgelegde brandveiligheidsniveau. Verschillen met de verordening zijn dat nu ook het brandveilig gebruik bij kamergewijze verhuur is geregeld, het aantal gebruiksvergunningplichtige situaties is beperkt en nadrukkelijk wordt afgestemd op de eisen in het Bouwbesluit. Dit jaar zet VROM de vervolgstappen: het wijzigen van het Bouwbesluit 2003 en het samenvoegen van het (gewijzigde) Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit tot één AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur). Dit rijksdocument bundelt de bouwtechnische en installatietechnische voorschriften uit het Bouwbesluit en de installatiettechnische en gebruiksbepalingen uit het Gebruiksbesluit. De AMvB wordt naar verwachting per 1 januari 2010 van kracht.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey