Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Helpende hand bij 1.000 m2 en meer

27 mei 2009

Steeds vaker worden gebouwen – en dan vooral hallen en bedrijfsgebouwen – ontworpen met brandcompartimenten die groter zijn dan 1.000 m2. Het Bouwbesluit 2003 geeft echter uitsluitend prestatie-eisen voor compartimenten tót 1.000 m2 gebruiksoppervlakte. Wie deze limiet voorbij wil, moet gelijkwaardige brandveiligheid aantonen. Hiertoe komt het Ministerie van VROM de ontwerp- en toetsingspraktijk te hulp met de 'Handreiking grote brandcompartimenten'. Via overzichteljke tabellen en eenvoudige vuistregels biedt de publicatie al in een vroeg ontwerpstadium inzicht in mogelijke maatregelen om het vereiste brandveiligheidsniveau te halen. De handreiking beperkt zich tot gangbare ontwerpen voor nieuwbouw zónder slaapfunctie. De compartimenten mogen niet groter zijn dan 15.000 m2 en niet hoger dan 15 m. Verder zijn grenzen gesteld aan de permanente en variabele vuurbelasting (tót 2.000 MJ/m2 ) en de vermogensdichtheid (tót 4.000.000 W/m2). In alle andere gevallen wordt verwezen naar drie bestaande richtlijnen: het 'Reken- en beslismodel Beheersbaarheid van Brand (Methode BvB, 2007)', 'Vluchten uit grote brandcompartimenten' (1997) en ''Richtlijn vultijdenmodel grote brandcompartimenten' (1996). Van deze drie is de handreiking in wezen een vereenvoudiging. Voor VROM vormt de uitgave een opstap naar de toekomstige opname van prestatie-eisen voor grotere compartimenten in het Bouwbesluit.

  • De uitgave is hier te bestellen of als PDF gratis te downloaden. De achtergronden van de publicatie zijn vastgelegd in een apart VROM-rapport (hier kosteloos te downloaden). Dit rapport doet tevens verslag van de studie die PRC Bouwcentrum in 2004 verrichtte voor de invulling van het hoofdstuk 'veilig vluchten' van de handreiking.
Handig bij de handreiking hoort bij bovenstaand bericht.

Bij de handreiking bedachten de brandveiiligheidsadviseurs dr.ir. M. van Overveld (Overveld Bouwbesluit Advies), mw.ing. C.E. Haas (European Fire Protection Consultants) en dr.ir. R. Hamerlinck (Adviesbureau Hamerlinck) twee handige stroomschema's: een voor brandcompartimentering en een voor vluchten (loopafstanden). Ze leiden de ontwerper en toetser – conform de handreiking – stap voor stap naar de geschikte brandveiligheidsmaatregelen. De schema's worden toegelicht in het februarinummer van het tijdschrift 'Bouwregels in de praktijk'.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey