Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Allesoverbrandveiligheid

4 mei 2009

www.allesoverbrandveiligheid.nl is een van de resultaten van het Actieprogramma Brandveiligheid, de onlangs voltooide brandveiligheidscampagne van de ministeries van Binnenlandse Zaken en VROM. De website is bedoeld voor iedereen die zich met gebouwen bezighoudt: van opdrachtgever en ontwerper tot en met verzekeraar en facility manager. Ze krijgen uitleg over de vaak ingewikkelde brandveiligheidsvoorschriften en over wanneer wie voor wat verantwoordelijk is. Speciale aandacht gaat uit naar mensen die zichzelf – in geval van calamiteiten – niet goed kunnen redden, zoals in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, kinderopvangcentra, scholen en justitiële inrichtingen. ( Hierop lag tevens het accent van de campagne, geïnitieerd naar aanleiding van de brand in het Schiphol-cellencomplex in 2005. Doel van de campagne was om alle betrokkenen bij bouw en gebruik van gebouwen meer bewust te maken van brandveiligheid en te stimuleren tot brandveiligheidsinitiatieven en -maatregelen. Een ander campagneproduct is het Kenniscentrum Praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften (KPB). Via helpdesk, databank en een adviseur informeert het centrum over het gebruik van de voorschriften in concrete situaties. De informatie is onafhankelijk en gebaseerd op Woningwet, Bouwbesluit en Gebruiksbesluit.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey