Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Bruggebouw West (Den Haag).

Cursussen Fire Safety Engineering

10 april 2009 

Twee cursussen kondigen zich aan voor kennismaking en verdieping in Fire Safety Engineering. Bij FSE wordt de constructieve brandwerendheid bepaald aan de hand van fysische modellen van het werkelijk verloop van brand (natuurlijke brand).

Voor medewerkers van ingenieursbureaus, bouwtoezicht en brandweer hebben Hogeschool Windesheim en Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica een post HBO 'opstap'-cursus opgezet. In drie maanden (tien middag-/avonden) komen onder meer de basisbegrippen uit de bouw- en brandfysica en de basisprincipes van brandveiligheid en het veiligheidsniveau volgens de Nederlandse regelgeving over het voetlicht. Ook wordt het reken- en beslismodel 'Beheersbaarheid van Brand' onder de loep genomen. Daarna volgt een introductie van brandfysische basismodellen. Na afloop kan de cursist zelfstandig bepalen wanneer FSE bruikbaar is, eenvoudige FSE-concepten opstellen en de meer ingewikkelde concepten (zoals CFD) beoordelen. De cursus vindt twee keer per jaar plaats: één keer in Zwolle in het voorjaar, en één keer in Utrecht in het najaar.

Met ingang van het studiejaar 2009–2010 start aan de Hanzehogeschool Groningen de opleiding Fire Safety Engineering. Deze tweejarige opleiding is toegankelijk voor studenten die de eerste twee algemene jaren van de (deeltijd)opleidingen Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde aan de school hebben afgerond. Ook professionals uit de bouw- en toetsingspraktijk, in het bezit van een relevant HBO-diploma, kunnen zich aanmelden voor deelname. Het eerste jaar van de FSE-opleiding levert de fundamentele kennis over onder meer FSE-concepten en -modellen, brandfysica, chemische aspecten van brand, brandgedrag van constructies, menselijk gedrag bij brand, en risicomanagement. Het tweede jaar gaat nader in op brandgedrag, passieve en actieve brandbeveiliging, en brandveilig gebruik. In dat jaar wordt tevens het afstudeerproject Fire Safety Engineering voorbereid. De opleiding heeft een sterk praktisch karakter.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey